Հրամաններ

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆԸ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆԸ, ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 3.1.1-029-2018 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 17-Ն «31» հունվար 2018թ.)

«ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ ՁԵՌՔԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 27-Ա «09» փետրվար 2018թ.)

«ՁԵՌՆՈՑՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ» ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 21-Ա «05» փետրվար 2018թ.)

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԵՆՔԵՐԻ» N 2.2.8-003-18 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 9-Ն «22» հունվար 2018թ.)

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N3.1.1-020-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 178-Ն «28» հուլիս 2017թ.)

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ» ՍԿ 3.1.1-0-26-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 82-Ն «13» ապրիլ 2017թ.)

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N 3.1.1-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 47-Ն «06» մարտ 2017թ.)

«ՑԵՖՏՐԻԱՔՍՈՆ-ԱՍՏԵՐԻԱ, ՑԵՖՏՐԻԱՔՍՈՆ (ՑԵՖՏՐԻԱՔՍՈՆ ՆԱՏՐԻՈՒՄ), ԴԵՂԱՓՈՇԻ Մ/Մ ԵՎ Ն/Ե ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ, 1000ՄԳ, ԱՊԱԿԵ ՍՐՎԱԿՆԵՐ (10)»՝ (ՍԵՐԻԱ՝ A00101, F00101) ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԵՏՀԱՎԱՔԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 35-Ա «23» փետրվար  2017թ.)

ՍԵՐՎԻԵ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ «ՊՐԵՍՏԱՆՍ 5ՄԳ/5ՄԳ, ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼ (ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼԻ ԱՐԳԻՆԻՆ), ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ (ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ ԲԵԶԻԼԱՏ) ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ, 5ՄԳ+5ՄԳ, ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՏԱՐԱՅՈՒՄ (30)»՝ (ՍԵՐԻԱ` 0620516), «ՊՐԵՍՏԱՆՍ 10ՄԳ/5ՄԳ, ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼ (ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼԻ ԱՐԳԻՆԻՆ), ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ (ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ ԲԵԶԻԼԱՏ), ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ, 10ՄԳ+5ՄԳ, ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՏԱՐԱՅՈՒՄ (30)»՝ (ՍԵՐԻԱ` 0660816, 0031215,0810815) ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԵՏՀԱՎԱՔԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ(N 34-Ա «23» փետրվար  2017թ.)

ՍԵՐՎԻԵ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՊՐԵՍՏԱՆՍ 5ՄԳ/10ՄԳ, ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼ (ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼԻ ԱՐԳԻՆԻՆ), ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ (ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ ԲԵԶԻԼԱՏ), ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ, 5ՄԳ+10ՄԳ, ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՏԱՐԱՅՈՒՄ (30)» ԴԵՂԻ (ՍԵՐԻԱ` 0590516, ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ` 05.2018)» ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԵՏՀԱՎԱՔԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 33-Ա «23» փետրվար  2017թ.)