Թափուր աշխատատեղերի և մրցույթների հայտարարություններԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերության դեղագործի և Թաղասեռի բուժակամանկաբարձական կետի վարիչի թափուր 1.0-ական հաստիքների վերաբերյալ հայտարարություն

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում»  փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է բաց մրցույթ բուժմիավորման դեղագործի և Թաղասեռի բուժակամանկաբարձական կետի վարիչի թափուր 1.0-ական հաստիքները համալրելու համար:
Մրցույթները կկայանան սույն թվականի նոյեմբերի 14-ին ժամը 11.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում»  ՓԲԸ-ում մինչև 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ը ներառյալ` ժամը 9.00 – 17.00:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենը
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/55-12-01 և 55-17-31 հեռախոսահամարներով:

 ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիայի լաբորանտի թափուր 1.0 հաստիքի վերաբերյալ հայտարարություն

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիայի լաբորանտի թափուր 1.0 հաստիքը համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի հոկտեմբերի 30-ին ժամը 11.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ-ում մինչև 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ը ներառյալ` ժամը 9.00 – 17.00:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենը
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/55-12-01 և 55-17-31 հեռախոսահամարներով:ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ռ.Բազիյանի անվան Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ Առաջաձորի մանկապարտեզի բուժքրոջ թափուր 0.5 հաստիքի վերաբերյալ հայտարարություն

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ռ.Բազիյանի անվան Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ Առաջաձորի մանկապարտեզի բուժքրոջ թափուր 0.5 հաստիքը համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի հոկտեմբերի 20-ին ժամը 11.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ-ում մինչև 2014 թվականի հոկտեմբերի 17-ը ներառյալ` ժամը 9.00 – 17.30:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենը
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/42-18-25 հեռախոսահամարով:

 Դպրոցի բուժքրոջ թափուր հաստիքի վերաբերյալ հայտարարություն

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է բաց մրցույթ դպրոցի բուժքրոջ թափուր հաստիքը համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի սեպտեմբերի 19-ին` ժամը 14.00-ին:
Դիմումներն ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Արևիկ»  մանկական բուժմիավորում ՓԲԸ-ում` մինչև սեպտեմբերի 18-ը ներառյալ ժամը 09.00-17.00:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

1. Դիմում
2. Մեկ լուսանկար 3×4 չափի
3. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/
4. Ինքնակենսագրություն
5. Անձնագրի, միջին մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանը հաստատող ավարտական փաստաթղթի /դիպլոմի/, վերապատրաստման վկայականի /դրա առկայության դեպքում/ պատճենները
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/94-34-91 հեռախոսահամարով:ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ռ.Բազիյանի անվան Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ Ջանյաթաղի բուժակամանկաբարձական կետի վարիչի 1.0 և բուժքրոջ ժամանակավոր 0.5 թափուր հաստիքների վերաբերյալ հայտարարություն

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ռ.Բազիյանի անվան Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ Ջանյաթաղի բուժակամանկաբարձական կետի վարիչի 1.0 և բուժքրոջ ժամանակավոր 0.5 թափուր հաստիքները համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի օգոստոսի 3-ին ժամը 11.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ռ.Բազիյանի անվան Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ-ում մինչև օգոստոսի 1-ը ներառյալ` ժամը 9.00 – 17.30:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենները
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/42-18-25 հեռախոսահամարով:ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ կլինիկական լաբորատորիայի բուժքրոջ ժամանակավոր թափուր հաստիքի վերաբերյալ հայտարարություն

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ կլինիկական լաբորատորիայի բուժքրոջ ժամանակավոր թափուր հաստիքը համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի հուլիսի 17-ին` ժամը 14.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ում` մինչև հուլիսի 16-ը ներառյալ ժամը 09.00-17.00:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենը
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/ 94-52-18 հեռախոսահամարով:ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ հյուսվածքաբանական լաբորատորիայի բուժքրոջ 0.5 թափուր հաստիքի վերաբերյալ հայտարարություն

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ ընկերության հյուսվածքաբանական լաբորատորիայի բուժքրոջ 0.5 թափուր հաստիքը համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի հունիսի 19-ին` ժամը 14.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ում` մինչև հունիսի 18-ը ներառյալ ժամը 09.00-17.00:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենը
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/ 94-52-18 հեռախոսահամարով:

 ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Մարտունու ՇԲՄ»‰ ՓԲԸ Ճարտարի գյուղական դպրոցի բուժքրոջ 0.5 թափուր հաստիքի վերաբերյալ հայտարարություն

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Մարտունու ՇԲՄ»‰ ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ Ճարտարի գյուղական դպրոցի բուժքրոջ 0.5 թափուր հաստիքը համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի հունիսի 18-ին ժամը 12.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Մարտունու շրջանային բուժմիավորում»‰  ՓԲԸ-ում մինչև հունիսի 16-ը ներառյալ` ժամը 9.00 – 17.00:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենը
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/82-21-67 հեռախոսահամարով:

 ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերության վերակենդանացման բաժանմունքի բուժքրոջ ժամանականվոր թափուր հաստիքի վերաբերյալ հայտարարություն 14.04.2014թ.

 ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է բաց մրցույթ վերակենդանացման բաժանմունքի բուժքրոջ ժամանականվոր թափուր հաստիքը համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի մայիսի 12-ին` ժամը 14.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում ՓԲԸ-ում` մինչև մայիսի 8-ը ներառյալ ժամը 09.00-17.00:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

1. Դիմում
2. Մեկ լուսանկար 3×4 չափի
3. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/
4. Ինքնակենսագրություն
5. Անձնագրի, միջին մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանը հաստատող ավարտական փաստաթղթի /դիպլոմի/, վերապատրաստման վկայականի /դրա առկայության դեպքում/ պատճենները
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/94-34-91 հեռախոսահամարով:ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Մարտունու ՇԲՄ» ՓԲԸ Քարահունջի բուժակամանկաբարձական կետի վարիչի թափուր հաստիքի վերաբերյալ հայտարարություն 14.04.2014թ.

   ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Մարտունու ՇԲՄ»‰ ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ Քարահունջի բուժակամանկաբարձական կետի վարիչի թափուր հաստիքը համալրելու համար:
Մրցույթը կկայանա սույն թվականի մայիսի 12-ին ժամը 12.00-ին:
Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Մարտունու շրջանային բուժմիավորում»‰ ՓԲԸ-ում մինչև մայիսի 8-ը ներառյալ` ժամը 9.00 – 17.00:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենը
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/

   Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/82-21-67 հեռախոսահամարով: