ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սույն   թվականի  մարտի  29-ին   տեղի  ունեցավ   շրջանակային   համաձայնագրերով  ԼՂՀ  առողջապահության  նախարարության “Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք բերման”  մրցույթների   բացման  նիստերը.

 ԼՂՀ   ԱՆ-ՇՀԱՊՁԲ -13/5 /դեղորայք/  ծածկագրով շրջանակային   համաձայնագրի  միջոցով  մրցույթ -  4 253 300  դրամ գումարի  չափով:  Արդյունքում    տնտեսվել  է   503 088  դրամ  գումար:

Մրցույթների արդյունքում   տնտեսված  ընդամենը  503 088 դրամ գումարը   հետագայում   կօգտագործվի   դեղորայքի ձեռք բերման համար:

 

ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱՆՐ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 28 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱՆՐ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 28 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 79 «27» մարտ 2013թ.)Խորհրդակցություն կապված գրիպի և սուր շնչառական վարակների հիվանդացության աճի հետ 26.03.2013թ.

ԼՂՀ  առողջապահության  նախարարի  մոտ  տեղի  է ունեցել խորհրդակցություն` կապված գրիպի  և  սուր  շնչառական  վարակների  հիվանդացության  աճի հետ, որին  մասնակցել  են  ԼՂՀ ԱՆ պետական  հիգիենիկ  և  հակահամաճարակային  տեսչության  և       “Համաճարակաբանության  և  հիգիենայի  կենտրոն”  պետական  ոչ  առևտրային  կազմակերպության մասնագետները և այլ պատասխանատու անձիք:

Կարդալ ավելինՄԱՄԼՈ ԱՍՈՒԼԻՍ 26.03.2013թ.

Այսօր ԼՂՀ առողջապահության նախարար Զ.Լազարյանը հրավիրել է մամլո ասուլիս` 2012թ. կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունը հրապարակելու նպատակով: Նախարարը մանրամասն ներկայացրեց հաշվետվությունը, այնուհետև պատասխանեց զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների կողմից բարձրացրած հարցերին:«ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ 1-2-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՋԱԽՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԾԱՎԱԼՎՈՂ ՀՈՍՊԻՏԱԼՆԵՐԻ, ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕԲՍԵՐՎԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՎՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.13 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ 1-2-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՋԱԽՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԾԱՎԱԼՎՈՂ ՀՈՍՊԻՏԱԼՆԵՐԻ, ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕԲՍԵՐՎԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՎՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.13 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 47-Ն «04» մարտ 2013թ.)
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՆ Է

Տուբերկուլոզը մի հիվանդություն է, որը մարդկությանը հայտնի է հնուց: Այն հայտնի է տարբեր անվանումներով` հյուծախտ, պալարախտ, թոքախտ: Եվ դեռևս 19-րդ դարում մի շարք առաջադեմ բժիշկներ հաստատեցին հիվանդության սոցիալական բնույթը: Անգամ 1882թ տուբերկուլոզի հարուցիչները հայտնաբերող և հիվանդության վարակիչ բնույթը հաստատող գերմանացի գիտնական Ռոբերտ Կոխը գրում էր. “Թուլացած և վատ պայմաններում գտնվող օրգանիզմներն առավել քան պատրաստ են տուբերկուլոզով հիվանդանալու: Քանի դեռ հողագնդի վրա կան նկուղներ, որտեղ չեն թափանցում արևի ճառագայթները, հյուծախտը կգոյատևի”: Եվ 1982թ-ից` տուբերկուլոզի հարուցիչի հայտնաբերման օրը` մարտի 24-ը,  նշվում է որպես տուբերկուլոզի դեմ պայքարի օր:

Կարդալ ավելինԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-Ի ԹԻՎ 2 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-Ի ԹԻՎ 2 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆ (N 71 «21» ապրիլ 2013թ.)

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-Ի ԹԻՎ 2 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ (թիվ 2 «14» մարտ  2013թ.)