ԴՈՆՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՅՈՒՆ ԿԱՄ ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԴՈՆՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՅՈՒՆ ԿԱՄ ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  (N 121-Ն «14» մայիս 2013թ.)