ԴՈՆՈՐԻ ԱՐՅՈՒՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԴՈՆՈՐԻ ԱՐՅՈՒՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 122-Ն «14» մայիս 2013թ.)